Architektonický návrh, zadávací a prováděcí dokumentace

Zpracujeme kvalitní návrh řešení interiéru včetně zadávací a realizační dokumentace pro všechny dodavatele. Výrobní dokumentace jak pro interní zpracování, tak pro spolupracující dodavatele jsou vyhotoveny ve vysokém detailu. Tuto přípravu zajistíme i ve spolupráci s vaším architektem, pokud vám zpracoval návrh interiéru. To je naprosto nezbytné pro hladký průběh realizace.

Výběr a koordinace dodavatelů

Výběr dodavatelů probíhá s ohledem na vaše nároky a možnosti. Již ve fázi návrhu řešení jsou definovány materiály, technická úroveň vybavení a požadavky na technologie. Dodavatelé jsou poté vybráni a koordinováni tak, aby byly dodrženy časový harmonogram a kvalita dodávky. Pro každou část řešení interiéru ManuManu vybírá z více možných dodavatelů, díky tomu může být interiér řešen bez kompromisů dle požadavků zákazníka.

Plán realizace

Zpracování časového harmonogramu realizace s ohledem na možnosti dodavatelů a logické návaznosti jednotlivých prací. Interní rozdělení objednávek a dodávek komponentů s ohledem na vzájemné vazby a kapacitní možnosti dodavatelů.

Realizace

Od stavebních úprav až po dodání vybavení a úklid. Realizace je sledem činností a dodávek, které na sebe navazují, kdy jeden dodavatel připravuje prostor pro nástup dalšího dodavatele. Proto je důležitá koordinace dodavatelů tak, aby si navzájem nepřekáželi a zároveň mezi jednotlivými částmi realizace nevznikaly prostoje, které celou realizaci prodlužují.

0
Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .